Létání vesmírem s Galaktikou

Galaktika byl název vesmírné loďi brázdící hluboký vesmír během celotáborové hry "Hrdinové galaktiky" v roce 2010. Ještě jednou se do vesmíru podívala v létě 2013. Nyní se vesmírná agentura Galaktika specializuje na vesmírné lety nejen výzkumné, ale i záchranné a obranné. Létáme pomocí Artemis - simulátoru kapitánského můstku vesmírné lodi. Jedná se o úžasný kooperativní zážitek minimálně šestičlenných posádek.

Třetí výprava

Měla by se konat v pátek 17. listopadu 2017. Je příznačné pustit se do hlubin vesmíru ve státní svátek, protože bude hustota dopravy menší a v mezihvězdném prostoru se nebudou vytvářet kolony. Stále si pohráváme s myšlenkou vytvořit dvě posádky dvou lodí v oddělených místnostech. Uvidíme, co nám množství použitelného vybavení a hráčů dovolí.

Druhá výprava

Konala se 22. října 2016. Jako obvykle od rána cca 9:00 do večera cca 20:00. U příležitosti této výpravy byly vydány oficiální galaktické zákony. Konečně byl sjednocen názor na citování poezie na palubách našich lodí. A jednoznačně byla definována pozice osob pohybujících se na palubě vesmírných lodí v županu a vybavených ručníkem. K této výpravě jsme si pozvali několik dalších kamarádů. Někteří se zastavili jen na krátký hyperprostorový skok, jiní měli času o něco více, takže si mohli vyzkoušet i práci některých členů posádky. Další přiklusali i s počítačem, takže se nám podařilo zprovoznit ještě několik stanovišť fighterů pro lodě disponující těmito vesmírnými stíhačkami.

První výprava

Konala se ....... Jednalo se vlastně o cvičné lety nové posádky, jejichž hlavním úkolem bylo seznámit se s obsluhou kapitánského můstku. Rovněž podstatným byl výzkum, zda je skutečně možné efektivně řídit vesmírnou loď tak, jak nám ukazuje seriál Star Trek. Jelikož se původní dopolední akce protáhla až do večera, byla jasné, že kooperativní prvek této aktivity je velice zábavný a návykový. Výzkum dokázal, že jakmile ztratí po několika hodinách hlas křiklouni a všichni přistoupí na podmínku kapitánova hlavního slova, je loď řiditelná a mise proveditelné. Byla rovněž ustanovena základní posádka lodi Galaktika. Světlušák, Lůca, Šimon, Štěpán, Houmer, Kuba.