Létání vesmírem s Galaktikou

Galaktika byl název vesmírné loďi brázdící hluboký vesmír během celotáborové hry "Hrdinové galaktiky" v roce 2010. Ještě jednou se do vesmíru podívala v létě 2013. Nyní se vesmírná agentura Galaktika specializuje na vesmírné lety nejen výzkumné, ale i záchranné a obranné. Létáme pomocí Artemis - simulátoru kapitánského můstku vesmírné lodi. Jedná se o úžasný kooperativní zážitek minimálně šestičlenných posádek.

Neváhejte se seznámit s Hvězdnými zákony Galaktiky!

Čtvrtá výprava

Byly zahájeny přípravy na čtvrtou výpravu do hlubin vesmíru. Termín byl stanoven na sobotu 1. 12. 2018. V pátek večer vše postavíme, propojíme a nachystáme. V sobotu celý den od 9:00 do ... dokud to jen půjde... budeme brázdit vesmír. Snad se nám konečně podaří vybavit fightery joysticky, aby se jim lépe manévrovalo. Ale to je všechno jen košilka. Hlavně jde o posádky. A jejich spolupráci. Více informací se tu ještě objeví. Zájemci o účast se budou moci přihlásit rovněž na této webové stránce.

ZDE najdete formulář pro ohlášení své účasti na čtvrté výpravě.

Třetí výprava

Konala se v pátek 17. listopadu 2017. Je příznačné pustit se do hlubin vesmíru ve státní svátek, protože je hustota dopravy menší a v mezihvězdném prostoru se nebudou vytvářet kolony. Pohrávali jsme si s myšlenkou vytvořit dvě posádky dvou lodí v oddělených místnostech. Nakonec jsme obsadili loď jednu včetně posádky fighterů. Příště se nás snad sejde víc a složíme tak dvě posádky. Jak jsme zjistili již minule, na post kapitána se zájemci zrovna moc nehrnou. Není to totiž žádná sranda. (No, někdy je.)
Infolist zde k nahlédnutí.

Druhá výprava

Konala se 22. října 2016. Jako obvykle od rána cca 9:00 do večera cca 20:00. U příležitosti této výpravy byly vydány oficiální galaktické zákony. Konečně byl sjednocen názor na citování poezie na palubách našich lodí. A jednoznačně byla definována pozice osob pohybujících se na palubě vesmírných lodí v županu a vybavených ručníkem. K této výpravě jsme si pozvali několik dalších kamarádů. Někteří se zastavili jen na krátký hyperprostorový skok, jiní měli času o něco více, takže si mohli vyzkoušet i práci některých členů posádky. Další přiklusali i s počítačem, takže se nám podařilo zprovoznit ještě několik stanovišť fighterů pro lodě disponující těmito vesmírnými stíhačkami.
Infolist zde k nahlédnutí.

První výprava

Konala se ....... Jednalo se vlastně o cvičné lety nové posádky, jejichž hlavním úkolem bylo seznámit se s obsluhou kapitánského můstku. Rovněž podstatným byl výzkum, zda je skutečně možné efektivně řídit vesmírnou loď tak, jak nám ukazuje seriál Star Trek. Jelikož se původní dopolední akce protáhla až do večera, byla jasné, že kooperativní prvek této aktivity je velice zábavný a návykový. Výzkum dokázal, že jakmile ztratí po několika hodinách hlas křiklouni a všichni přistoupí na podmínku kapitánova hlavního slova, je loď řiditelná a mise proveditelné. Byla rovněž ustanovena základní posádka lodi Galaktika. Světlušák, Lůca, Šimon, Štěpán, Houmer, Kuba.