Artefakty Daikyru se dělí na dvě části. Tou první jsou artefakty, které jsou přímo součástí světa Daikyru a tou druhou jsou artefakty, které si vymyslel pro konkrétní jednu hru její organizátor. Je důležité vědět, že nikdy nelze ve hře Daikyru použít artefakt, který by ochránil sochu před zraněním v boji nebo před Ovlivněním. Žádný artefakt nepracuje automaticky. Vždy musí předcházet nějaká jeho aktivace, ať již je to nějaký úkon nebo slovní projev nositele. Jeden hráč může v jednom okamžiku využívat schopností pouze jednoho artefaktu. Každý artefakt musí být rovněž svým vzhledem jasně identifikovatelný. Artefakty Daikyru mají vedle Ir čísla uvedeno písmeno "A".
To jsou důležitá pravidla hry.

Základní artefakty Daikyru dostupné v kšeftech.

Předmět

Popis a princip

Ir číslo
Hledáček pravdivého vidění Kulatý talisman s otvorem vprostřed. Když se tím otvorem hráč podívá na jiného hráče, může mu položit jednu otázku v rámci hry. Cíl musí odpovědět pravdivě. Socha může být cílem tohoto artefaktu jen jednou za jednu hru. Na konci hry se odevzdává organizátorům nebo v "královském kšeftu" v některém z královských měst. Zde ho lze pro potřeby hry rovněž získat. Každý "královský kšeft" disponuje jedním hledáčkem. 50/kus
Girlanová náušnice Je na ní napsáno slovo. Když ji má nositel připevněnou na uchu (jak se náušnice nosí), pokud je ovlivněn, může si vybrat, zda provede to, co mu přikazuje ovlivňující hráč, nebo to, co je napsáno na náušnici. Jednu náušnici může socha využít pouze jednou za jednu hru. Zůstává u hráče, který s ní může libovolně obchodovat nebo ji používat při dalších hrách. Náušnice lze získat v kšeftech. 25/kus
Pás V Daikyru existují tři barvy jako na semaforu. Červený, oranžový a zelený. Pokud na sebe sešlou Ovlivnění dvě sochy naprosto současně, obvykle jsou ovlivněny obě. Pokud má jedna z nich pás, její ovlivnění platí více a sama pak ovlivněna není. Když se sejdou dvě sochy s pásy, prioritu má vyšší barva pásu (červená-oranžová-zelená). Sochy se stejnou barvou pásu se v takovém případě chovají, jako by ho neměly. Lze nosit pouze jeden kus. Zelené zůstávají hráčům (pokud organizátor před akcí nestanoví jinak), červené a oranžové se odevzdávají na konci hry organizátorům nebo v některém z "královských kšeftů". Pásy lze získat v kšeftech. 40/kus
Peníze I v Daikyru se dá obchodovat s čímkoliv, co lze zaplatit jeho papírovými penězi. S oblibou se takto kšeftuje s použitými náušnicemi. Královská města mohou obdržet privilegium tisku peněz Daikyru. Bez originálního razítka jsou tyto peníze neplatné. 2/kus
Tutenkámen Zvláštní kámen, který si potichu cosi povídá. Je na něm nakreslen symbol čtyřcípé hvězdy. Socha, která ho ukáže v dlani a řekne jiné soše větu: "Tutenkámen říká, že mi máš dát věc.", získá od cílové sochy jeden předmět s Ir číslem, který není základním vybavením cílové sochy. Majitel pak musí Tutenkámen odhodit co nejdál od sebe. Kdo Tutenkámen najde, může ho opět použít. Tutenkámen lze získat pouze v jediném Kšeftu ve Feristanu. Jinou cestou ho nelze dostat do hry. Počet vydaných Tutenkámenů je evidován a jejich vzhled po vydání umístěn na tomto webu v popisu Feristanu, aby bylo možné ověřit jejich pravost. 30/kus


Předměty s Ir číslem pro některou konkrétní hru a veřejné Artefakty.

Všichni hráči musí znát včas funkci artefaktu, který jste do hry přidali. Buď mohou jeho použití zjistit během hry, nebo musí být jeho popis veřejně dostupný na stránkách Daikyru. Tyto předměty dává do hry organizátor hry, hráči si je doma vytvářet nemohou.
Předmět Popis Princip Ir číslo
vejce Salamandy 

Autor: Cardelian
Vejce Salamandy vypadá skoro jako obyčejné vejce, říká se však o něm, že je neobyčejné. Jedná se o klasické vejce, na němž je uvedeno jeho Ir číslo. Kdo sní uvařené vejce Salamandy (samozřejmě oloupané), bude během následující hodiny na veškeré povely Ovlivnění reagovat tak, že bude syčet jako had. Bez ohledu na to, jaký byl původní povel Ovlivnění. 40/kus
SHP Specifické herní předměty. Jsou nějak důležité pro hru a poznáte je podle toho, že na sobě mají uvedeno Ir číslo. Nikdy nemají žádné zvláštní schopnosti. Jedná se o cokoliv, co si organizátor vymyslel, že potřebuje do hry. Musí být označeno Ir číslem.  různé


Zpět