Kamenný světDaikyr využívá herní systémy PORTALISu, z důvodu jejich odzkoušení v praxi.

Tawrix 95/2011