Old


Veřejně známé náboženské směry a sekty v Akrimu Old.

Beliarovi stoupenciUctívači Graa a všech jeho potomků. Symbol dvojité S nebo jednoduché G.
Innodovi stoupenciStoupenci boha Innoda. Víra nejvíce rozšířená v Enfalosu. Symbol palcát.
Venestřiny stoupenciStoupenci bohyně Venestry, sestry Innoda. Víra nejvíce zastoupená v Enfalosu. Symbol panter.
Inosovi stoupenciStoupenci boha Inose věčného protivníka Beliara. Symbol oko Inosovo.
MnohověrciMnohověrství je rozšířené po celém Akrimu. Existuje mnoho bohů a bůžků, k nimž se mnohověrci modlí nebo k nim vzhlížejí. Všichni mají společnou Severní hvězdu poutníků.

Zpět