O symbolechOld

Prohlášení

Toto jsou pravidla dřevárny Akrim Old, z nichž mnohá vycházejí z pravidel Akrimu dostupná k 31. 8. 2009 na netu a v mém archivu.
Tato verze pravidel Akrim Old je přístupna všem, kteří z ní chtějí těžit nebo podobnou dřevárnu organizovat.
Vydávám ji, jako vzpomínku na doby, kdy jsme se dobře bavili.
Tato pravidla nebudou aktualizována v případě, že by byl aktualizován a oživen Akrim některým ze současných organizátorů.
Tato pravidla obsahují rovněž knihy, které nebyly v původním Akrimu do 31. 8. 2009 zveřejněny.
Pravidla Akrim Old nelze vydávat za oficiální či aktuální pravidla dřevárny Akrim.
Proto nemusí odpovídat současným pravidlům hry Akrim.
Nikdo z původních tvůrců tohoto týmového díla, ani já, nemůže říci, že by pravidla hry Akrim byla výhradně jeho vlastnictvím.
A proto v této podobě dávám k dispozici pravidla Akrim Old všem, kteří o ně projeví zájem.
Děj příběhů Akrim Old se odehrává ve světě Akrimu takovém, jaký jsme jej znali do 31. 8. 2009 (31.8.1330).
Pokud dojde někdy k oživení hry Akrim, nemusí být po tomto datu události hry Akrim navazující na události hry Akrim Old.

Světlušák

Zpět