Aishan an Kor

156/9 - Objevil se v pohraničí Cirindras a Elerionu v době probíhajícího hlasování o rozdělení části pozemků vzatých rodu Plavenů.
159/9 - Byl při předání Baldorova kladiva druidovi jménem Orion a následně organizoval obranu Kapitolu před očekávaným útokem ze Skály. Vzhledem k tomu, že mají jeho grešle modrou barvu, předpokládá se jeho šlechtický původ.
160/9 - Po úspěšné obraně Kapitolu v roce 159/9 byl pověřen dočasným řízením Kapitolu v pohraničí. Řídil hlasování o nezávislosti Skály v Malém lomu. Inicioval vznik obchodní smlouvy s baronem Hugem Lažanským o dodávkách Lažanského rubínu do pohraničí.

Úvod

Pravidla

Svět

Postavy

Přístavní krysa