Maner de Sanverine

156/9 - Objevil se v pohraničí Cirindras a Elerionu v době probíhajícího hlasování o rozdělení části pozemků vzatých rodu Plavenů. Povídá se, že je členem rytířského řádu, o kterém toho v říši zatím není moc známo.
159/9 - Během Orionova vzestupu byl spatřen v bojovém oddílu Skály. Není však jisté, zda patří na stranu Oriona, nebo byl v té době jen členem posádky Skály.
160/9 - Účastnil se hlasování o nezávislosti Skály v Malém lomu, které skončilo krvavou bitkou se stoupenci Oriona. Ačkoliv se objevil ve skupině bojovníků Oriona, během bitky do boje nezasáhl.

Úvod

Pravidla

Svět

Postavy

Přístavní krysa