Orion

159/9 - V pohraničí Cirindras a Elerionu byl dlouhá léta znám jako moudrý druid, který chránil obyvatele před útoky Temných. Tedy přisluhovačů sekty boha Walmara. Jak se nakonec ukázalo, byl sám vůdcem Temných, který se snažil získat důvěru obyvatel, aby se zmocnil legendárního Baldorova kladiva, které jediné ho dokázalo zranit. Jeho zlý skutek se vydařil. Kladivo mu bylo předáno nic netušícími dobrodruhy u hrobu Athanael kousek od Skály. Orion a jeho banda následně Skálu obsadili. Do Kapitolu byla vyslána malá bojová skupina. Obránci Kapitolu však útok očekávali a odrazili.
160/9 - Skála zatím zůstala otevřena veřejnosti. Orion se snažil o uznání její nezávislosti na ostatních knížectvích. Zatímco jedni se diví, proč ještě Kapitol neobsadil, když je nezranitelný, druzí si říkají, že asi tak neranitelný není, když neútočí. Jeho skutečné plány a pohnutky však zřejmě nikdo nezná, ačkoliv se proslýchá, že ho sužuje nějaký dávný duch či vzpomínky. Orion inicioval hlasování o nezávislosti Skály v Malém lomu, které proběhlo. Výsledkem bylo zachování Skály v knížectví Cirindras. Zatímco Orion poštval své stoupence na hlasující, sám zmizel kamsi do pohraničních lesů. Vypráví se o zničeném náhrobku Athanael, o zničení Skály. O podivných tvorech, kteří se usadili v jejich ruinách a v okolí.

Úvod

Pravidla

Svět

Postavy

Přístavní krysa