Svobodné město
Bez majitele
S majitelem
Probíhá boj