Boj o kontinent Xara - pravidla 2.1

Pravidla ve formátu DOC zde ke stažení.

 

Základní pravidlo hry:

Boj o kontinent Xara je dobrovolná zábava hráčů Magic the Gathering, kteří nehrají profesionálně a proto nikomu z nich nesmí z této hry plynout žádný finanční zisk ani postih. Částky sloužící na realizaci her, turnajů či jiných nápadů jsou dobrovolné dohodnuté zúčastěnými hráči a nesmí se použít jinak, než na účel, ke kterému byly vybrány.

 

Základy hry

Kontinent Xara je rozdělen do pěti částí. Každá z těchto částí (každý kraj) obsahuje osm měst, o která se vedou boje a která se dobývají. Každý kraj má své jméno. Skoro všechna města na začátku hry nepatří nikomu a nemají svá jména. jsou označena pouze číslem. Pouze v kraji Tussand mají města svá jména, která jsou neměnná stejně jako schopnosti těchto měst.

Každý zaregistrovaný hráč se může účastnit bojů o města na kontinentu Xara. Jím dobytá města může sám pojmenovat a s přihlédnutím na popis prostředí v kraji, kde se město nachází, může i vytvořit vlastní popis města a jeho blízkého okolí. Tento popis městu již navždy zůstává.

 

a potom ...  

Co je vlastně cílem hry ? Získat (dobýt) co nejvíce měst a získat co nejvíce bodů. Čím více bodů ve více hrách - tím lepší skóre a vyšší stupínek v žebříčku hráčů. Ideálním cílem hráče je obsadit valnou většinu či spíše všechna volná města a dobýt i ta, která již někdo vlastní a navíc získat co nejvíce herních bodů, které svědčí o kvalitách hráče.

 

kde to bude vidět.   

Se spuštěním Boje o Xaru jsou dány do provozu internetové stránky zaměřené přímo pouze na tento herní systém. Zde se mohou hráči registrovat, posílat vzkazy, oznámení o hrách a turnajích, výsledky her a turnajů na Tawrix. Mohou si přečíst legendu o kontinentu Xara, přečíst nebo si stáhnout pravidla hry a případné nepovinné dodatky, podívat se na seznam zabraných měst, seznam registrovaných postav, mapu Xary, přečíst si popisy měst a krajů, podívat se na žebříček úspěšností své i dalších postav.

 

sláva, vavříny a co ještě...   

Hrajeme pro zábavu a odměnou nám je skvělá atmosféra hraní, můžeme si hamounit co nejvíce měst, co nejvíce herních bodů, vylepšovat kvalitu své postavy, můžeme uspořádat turnaje.

 

Než se dáme do podrobných pravidel, ještě několik slov. Tento herní systém vytvořil Tawrix 95/2001 a pokud budete mít nějaké dotazy či připomínky, můžete je konzultovat osobně s členy Tawrixu nebo emailem tawrix@atlas.cz. Jako předmět zprávy napište Xara.

 

Registrace do hry.   

Hráč, který se rozhodne účastnit tohoto herního systému, kontaktuje Tawrix a musí udat následné údaje: vymyšlené jméno své herní postavy, barva, kterou se bude označovat vše co dobyl, email, kterým s ním bude Tawrix ve spojení, název své citadely. Pokud jím vymyšlené jméno postavy a barvu již nevlastní někdo jiný, bude zaregistrován do hry.

 

* registrovat se může každá postava stejného jména jen jednou.

* pokud se jedna postava neobjeví v žádné bitvě během jednoho roku od její poslední bitvy, ztrácejí její města svého majitele a  stávají se volná - přístupná dobývání jiných hráčů.

* majetek jedné postavy na jinou nelze převést jinak než-li bojem podle pravidel.

* po odhlášení postavy ze hry o Xaru je její majetek uvolněn pro ostatní dobývání.

* jeden hráč může vlastnit maximálně jednu herní postavu.

 

Vlastní sady:

Zjednodušený příklad: tři hráči se domluví, že si večer zahrají Magic. Stihnou tři hry a pak jdou domů - tak to obvykle chodí.

Nebo jsou registrovaní ve hře o Xaru a tak : dají na Tawrix včas vědět, že budou hrát o volné město (mohou navrhnout i konkrétní číslo města). Tawrix jim pošle informaci, zda je číslo volné, stejně tak si tuto informaci mohou ověřit na mapy Xary či v Portálu. Lze rovněž nejprve sehrát sadu a pak poslat info na Tawrix. Je zde ovšem riziko, že bude město v té době již obsazeno. Hráči našeho příkladu sehrají tři hry. Výhra se ohodnotí 2 body, remíza 1, prohra 0. Na konci večera, kterému budeme říkat jedna sada, si všichni spočítají body za všechny hry a ten, kdo má nejvíce bodů, vyhrává město. Pokud je na stupínku vítěze více než jeden hráč se stejným počtem bodů, město nevyhrál nikdo. Hráči se však mohou dohodnout komu město připadne a pak je přiděleno. Jeden z hráčů si zaznamená, kdo vyhrál a kolik kdo získal bodů. Na Tawrix pošle zprávu, která bude obsahovat toto: datum konání sady a čas, jména postav, které v té sadě bojovaly, kolik která postava získala za tuto sadu bodů, která postava vyhrála město a jak toto město pojmenovala, kolik her se hrálo v jedné sadě.

Není nutné, aby se každé sady účastnili pouze hráči registrovaní v bojích o Xaru. Je však povinné, aby alespoň nutné minimum her (viz. pravidla) proti sobě hráli dva registrovaní hráči ať již jeden proti jednomu, či každý v nějakém týmu. Na tom, že budou bojovat o město, se  musí vždy dohodnout všichni registrovaní hráči, kteří v té sadě o město bojovat chtějí. Přesný způsob bodování se lze dočíst níže.

 

Co je to sada:

Pokud se sejdou hráči za účelem hry Magicu, než začnou, domluví se, že bojují o Xaru a domluví si přesný počet her, které během této sady v boji o město Xary sehrají. Tento počet později nelze měnit. Pouze v případě, že stav je nerozhodný a shodnou se na tom všichni hráči účastnící se těchto her v této sadě. Minimálně musejí sehrát dvě hry o Xaru. Doporučujeme lichý počet her. Po skončení těchto her o Xaru samozřejmě mohou hrát libovolný počet her MtG bez toho, že by bojovali o nějaké město. Body se počítají jen z těch her, které se hrály o Xaru. Ve chvíli, kdy se lidé zvednou a dnešní hry končí - končí jedna sada. Ten, kdo má nejvíce bodů, zabírá město, o které se hrálo.

Je tedy možné např. při hře dva na dva, aby jeden z dvojice hráčů nebojoval o Xaru a druhý ano. Ale na každé straně musí být alespoň jeden bojovník o Xaru. Jedna sada se musí skládat minimálně ze dvou her.

Během jedné sady her lze bojovat pouze o jedno město !!!

 

Města:   

každé neobsazené město je označeno pořadovým číslem a je bezbarvé. Pokud někdo město dobije, obarví se město jeho barvou a dobyvatel mu dá jméno. Navíc může sepsat popis města a okolí, tak jak si ho představuje s přihlédnutím na popis krajiny kraje, kde se město nachází.

Pokud jsou všechna volná města zabraná, bojuje se o zabraná města trošku jiným stylem. Útočící hráč oficiálně vyzve majitele města k obraně a pokud ten souhlasí, dohodnou termín a místo a dál se bojuje klasicky jen s drobnou úpravou, která bude popsána níže. Pokud útočník prohraje, může se obránce rozhodnout, že útočníka vyzve k boji o jeho město. Útočník musí tuto výzvu přijmout. Je rovněž možné, že se obránce s útočníkem dohodnou na jiné formě kořisti pro obránce. To záleží jen na nich. Kořistí z boje nesmí být finanční částka. Pokud hráč nevlastní žádné město, může jiný hráč zaútočit na jeho Citadelu. Boj o citadelu se hraje jako samostatná sada. Když vyhraje obránce citadely nezískává žádné útočníkovo město, jen ubránil svoji citadelu. Postava, která prohrála boj o svou vlastní Citadelu, může pokračovat dál ve hře. Přijde pouze o polovinu svého bodového hodnocení. Postava, která nemá vlastní Citadelu, nesmí bojovat o jinou Citadelu jako samostatný hráč. Může být ve skupině útočníků při hře více hráčů, ale ona nemůže získat jinou Citadelu, kromě své vlastní.

 

 

 

 

Obrana vlastního města:  

Pouze pokud již není žádné volné město k zabrání, lze bojovat o zabraná města. Jeden hráč je vyzyvatel, druhý obránce. Všechny bytosti kontrolované obráncem získávají +0/+1 bonus během celé sady. Tento bonus nezískávají obránci měst kraje Tussand, která mají vlastní pravidla. Rovněž Citadela má svá vlastní pravidla.

 

Zabrané město:   

Kdo zabral město, může si ho oficiálně pojmenovat (pokud již toto město nemá nějaké jméno) a toto jméno již městu zůstane, dokud ho někdo jiný opět nezíská a nepřejmenuje. V JV části Xary zvané Tussand se města nepřejmenovávají.

Pokud hráč ztratil poslední své zabrané město a není již žádné volné, může být napadena jeho citadela - jeho hlavní město. Tzn. může bránit svou Citadelu. Vlastnosti a schopnosti bráněné citadely jsou uvedeny níže pod vlastnostmi měst Tussandu.

 

Bodování a vyhlašování vítěze:  

Při hře jeden proti jednomu je to jednoduché a probíhá to tak, jak bylo výše nastíněno. Po dohrané hře si výherce připíše 2 body a ten, kdo prohrál 0 bodů. V případě remízy oba 1 bod. Pokud mají oba na konci stejně bodů, mohou se dohodnout, kdo město vyhrál nebo dát jednu hru navíc. Jinak nevyhrává město nikdo z nich.

Při hře více hráčů, kdy nehrají všichni každou hru společně je postup následující: Hraje se různý počet her tak, aby měli všichni odehrán stejný počet her. Na konci sady je výsledné pořadí dáno hodnotou bojových schopností každé zúčastněné postavy. Bojové schopnosti se spočítají tak, že vezmeme počet získaných bodů jedné postavy v odehrané sadě her a součet těchto bodů vydělíme počtem her, které tato postava hrála v této sadě her. Výsledné číslo v rozmezí 0 - 2,0 udává kvalitu bojových schopností postavy. Čím vyšší hodnota bojových schopností - tím lepší umístění.

Při hře více hráčů, kdy hrají teamy proti sobě je postup následující: Při boji několika skupin proti sobě získávají členové vítězného družstva 2 body. A všichni členové družstva, které prohrálo hru mají 0 bodů. Na konci herní sady se spočítají body všech družstev. V případě, že hrají jen dvě družstva vyhrává to, které má více bodů. Pokud mají stejně, pak to, které přišlo o méně životů v této sadě her. Město získává ten z družstva, kdo přišel v této sadě o méně životů, nebo kdo se dožil více konců her. Prioritní je počet ztracených životů. Pokud nelze uplatnit toto pravidlo, mohou se vítězní hráči z jednoho družstva dohodnout mezi sebou kdo vyhraje město.

 

Pro vyhodnocení stačí zaslat na Tawrix níže uvedené informace a Tawrix podle nich provede vyhodnocení sám.

 

Potřebné informace pro Tawrix:

* Kdy, kde a od kolika do kolika se hrála sada.

* Kolik hrálo teamů a jaké bylo jejich složení. (Jména postav v jednotlivých týmech)

* Kolik her se hrálo a kdo jakou vyhrál

* Při hře týmů, který tým kterou hru vyhrál.

* O jaké město se hrálo ( číslo města), kdo ho získal a jaké jméno mu vítěz dal

 

Hrací balík:   

Dodrží-li hráč povinnosti vyplývající pro jeho hrací balík z charakteristiky daného kraje, v níž se nachází město, o které se hraje (tj. př 60 - 80k/1-3b apod), může si na každou hru v sadě postavit nový balík nebo hraje s jedním a používá 15 dodatkových karet. Jiná omezení zde nejsou. Tuto volbu musí učinit každý hráč před zahájením sady. Hraje se závazně podle aktuálních pravidel Magic The Gathering a podle nejnovější verze pravidel Xara, které jsou publikovány na www Xary.

 

Konstrukce herních balíků.   

Každý kraj má pod mapou Xary popisku, která vypadá např. takto: 80k/3-5. Pokud bude někdo chtít dobýt město v tomto kraji, může to udělat pouze v případě, že všichni hráči, účastnící se boje o město v tomto kraji budou mít ve svém hracím balíku přesně 80 karet a jejich balíky budou obsahovat barvy libovolně v rozmezí 3-5ti barev. Všechny tyto hrací balíky musí mít stejný počet karet a libovolný počet libovolných barev dle rozsahu popisu pro daný kraj.  Mít barvu v hracím balíku znamená mít v tomto balíku pětinu karet od této barvy. Do těchto výpočtů se nepočítají země, protože jsou bezbarvé. Nelze mít v balíku barvu zastoupenou méně než jednou pětinou všech karet !

Příklad: Dvoubarevný černo – bílý balík s 80ti kartami ( 25 zemí, 55 ostatních karet) musí obsahovat minimálně 11 černých a 11 bílých karet, kde multicolor karty lze počítat zároveň do bílých i černých.

 

Během jedné sady může hráč:

a) použít pouze jeden hrací balík a 15 dodatkových karet předem připravených, pomocí nichž může mezi hrami dolaďovat svůj hrací balík

 

nebo

 

b) použít několik svých hracích balíků během jedné sady do nichž nesmí přidávat, míchat ani ubírat jiné karty.

 

Každý hráč musí na začátku sady nahlásit ostatním, kterou z výše uvedených možností si vybral. Vybraný systém nesmí během celé sady měnit.

 

Příklad 2: v kraji 60 – 80 k/3-5:

Tři hráči se domluví, že budou bojovat o město v tomto kraji. Všichni musí mít počet karet v hracím balíku v rozsahu 60 – 80 (př. 63,78,80,…) a každý si do něho může dát 3 - 5 barev podle vlastního uvážení. Jsou to Karel, Pepa a Jarda. Karel přijde s balíkem červeno-modro-bílým, Pepa černo-červeno-zeleno-modrým a Jarda zeleno-červeno-bílým. To je v pořádku.

Je tedy naprosto zřejmé, že pokud to vlastnosti kraje dovolí, není třeba, aby měli všichni hráči stejný počet karet či stejný počet barev. Záleží jen na jejich domluvě, která se vejde do rozsahu daného pro kraj v němž hrají.

 

Pak..   

Tawrix vlastní mapu Xary, kam zaznamenává volná a obsazená města, tato mapa je k nahlédnutí na internetových stránkách, ale tam vždy neobsahuje nejaktuálnější informace o stavu zabraných a volných měst. Toto je způsobeno prodlevou aktualizací www stránek Xary.

Tawrix zaznamenává veškeré informace o hrách a stavu měst do své databáze, která je aktuální vzhledem k dodaným informacím. Nejčerstvější informace lze proto nalézt na Portálu.

 

Kontinent Xara je rozdělen na pět krajů.

V každém kraji stojí osm měst. Neobsazená města jsou prozatím označena čísly 1-32 ( protože JV kraj Tussand  má svá města již pevně pojmenovaná - je to zvláštní kraj, o němž se dočtete níže). Je naprosto nutné dodržovat pravidlo krajů které udává, kolik karet budou mít hráči ve svém hracím balíku a jaké množství barev mohou použít při dobývání každého konkrétního města.

 

Kraje mají svá pevná jména:  

 

1) Dendor - Vysušené kamenité rudé pláně, kde vládne horko, sucho, všudypřítomný prach a horký vítr, který neustává ani v noci.

Města a osady jsou obehnány vysokými zdmi, které brání obyvatele před větrem a spolu s mnoha přístřešky pomáhají vrhat alespoň nepatrný stín. Voda je zde na povrchu vzácná a proto se kopou hluboké studně, odkud se pomocí kladkostrojů voda vytahuje na horký povrch. 

města 1-8

popiska: 60 – 80/3-5

„Prostoru je zde mnoho, ale všemu se tu nedaří.“

 

2) Valor (nebo také Valorean) - Kraj zelených údolí a vysokých oblých kopců, kde se svěže zelený hustý porost mění v husté a hluboké listnaté lesy s mnoha tůněmi, potůčky a jezírky. Směrem na JV přecházejí smíšené listnaté lesy v hluboký hvozd s občasnými březovými hájky, které jako by do hvozdu ani nepatřily. Stále na JV je více vody a rozličných takřka pralesních rostlin. Až na hranici s Tussandem se vše mění na nevábnou páchnoucí bažinu, kde hranicí je proud Hraniční řeky, který nedovolí, aby se hnijící vody bažin dostaly do hvozdu Valor.

města 9-16

popiska: 60 – 80/2-5

 „Je tu tolik možností, však je to uzavřená společnost.“

 

3) Arkabat - Od JZ na SV se široké vlnicí pláně Zelurie mění v kamenité kopečky s trsy keříků. Na svazích hor Arkabatu v hustých jehličnatých lesích žije spousta divoké zvěře jako vlků či medvědů. V rozeklaných údolích pod horami se líně popásají stáda srstnatých mamutů a v drsných roklinách sídlí dravci, o kterých se dnes pomalu vyprávějí v jiných krajích legendy. Vysoké hory se svými charakteristickými plošinami z nichž mnohé jsou za hranicemi věčného ledu a sněhu jsou hlavním zdrojem nadzemních vod, díky častým bouřkám a jarnímu tání, kdy se do údolí a přes Arkabat valí obrovské spousty vod, které mění četné horské bystřiny ve vodopády a skalní jezera v malá moře vylitá z břehů.

města 17-24

popiska: 60 - 70/2-5

„V horských průsmycích moc místa není a zdroje jsou tu rovněž omezené.“

 

4) Zelurie (Čte se i jako Celurie) - Toť kraj zvlněných plání, po kterých může rytíř cválat několik dní, aniž by potkal nějaký kopec či skálu. Za noci jsou tiché pod hvězdami, zato ve dne se jimi prohání vítr od Dendoru zde již zchladlý a osvěžující. Půda je tu nadmíru úrodná a lidé vcelku vlídní. Jen jim nikdo nesmí podupat pole, unést manželku nebo napadnout město či osadu. To pak jejich divokost nezná mezí.

města 25-32

popiska: 60 – 80/2-5

„Široké pláně, kde se dá naplno využít všeho co svět nabízí.“

 

5) Tussand - Temné místo Xary. Někde tady pod silnou vrstvou vody a bahna leží bájná věž moci, která prý jednou hluboko zapadla a dnes je pomaličku spodními proudy vyzvedávána k hladině hnijícího bahna a kalné hořké vody. Mutující hmyz obřích rozměrů a jiné bahenní stvůry našly si zde své útočiště a občasné výrony podzemních magických sil unikajících z potopené věže, způsobují jejich mutace a znetvoření. Tam, kde se prameny magie ustálily, vznikly podivuhodné ostrůvky, na kterých najdete krajinu takovou, jaká je v jiných částech Xary. Je to krajina vyčarovaná, takže i města a osady tu mají zvláštní schopnosti, jenž jim pomáhají přežít a odvrátit zlo z bažin nebo se mu přizpůsobit.

města - Daragon, Levian, Hetu Boa, Heta Heti, Tugador, Dewian, Kanaan, Maia

popiska: 40 - 100/2-5

„Ano, jsou tu ostrůvky všelijaké, zastupující vše, co se dá v Xaře najít, ale jsou to jen ostrůvky.“

 

Oblast Tussand:  

Jména měst v této oblasti nelze změnit. Každé město má svoji schopnost, která se projeví v každé sadě her boje o některé z těchto měst. Tato schopnost je závazným doplňkem každé sady her v boji o takovéto město.

Dobývat města v oblasti Tussand je povoleno až od chvíle, kdy je dobyta více než polovina měst ve všech  krajích dohromady. Tzn. musí být dobyto alespoň 21 měst z ostatních krajů. 

 

Seznam měst Tussandu a jejich schopností:   

Pokud není město ještě obsazeno, platí tyto schopnosti pro všechny hráče, jinak se obranné schopnosti týkají pouze obránce a útočné pouze útočníka. Schopnosti měst budou vydány  jako zvláštní karty, které mohou mít hráči na svém hracím poli, aby při hře na tyto schopnosti  nezapomínali.

 

Daragon - město sídlící na vysoké skalní plošině. Těžko dostupné ze země, snadněji ze vzduchu.

Schopnosti obranné: všechny blokující bytosti mají v boji bonus +0/+1

schopnosti útočné: útočící nelétající bytosti obdrží v boji -2/-0

 

Levian - město ležící na pláních Tussandu v oblasti magických vírů. Není těžké se k němu dostat, ale je třeba se obávat silné magie.

Schopnosti obranné: kouzla obsahující slovo „counter“ nebo „return“ stojí o jednu libovolnou manu méně, minimálně však jednu manu potřebné barvy.

Schopnosti útočné: Kouzla obsahující slovo „destroy“ a „bury“ stojí o jednu libovolnou manu méně, ,minimálně však jednu manu potřebné barvy.

 

Hetu Boa - zelené pláně s travou vlnící se v kraji bohatém. Zde stojí kolová hradba rozlohou největšího z měst Tussandu.

Schopnosti obranné: blokující bytosti mají v boji +1/+0 bonus

Schopnosti útočné: útočící bytosti mají v boji +1/+0 bonus

 

Heta -Heti - tam kde zeleň ustupuje písku, žije národ z toho co písek dává. Proto si zde každý mocně chrání vše, co vybudoval.

Schopnosti obranné: žádné permanenty typu „Enchantment“ ve hře nelze odstranit, pokud hráč kontrolující efekt nebo kouzlo ničící, rušící či odstraňující takovýto permanent nezaplatí navíc 2 libovolné many.

Schopnosti útočné: Lokální Enchantmenty stojí o 1 libovolnou manu méně, minimálně však jednu manu potřebné barvy.

 

Tugador - mnozí stavěli svoji sílu na pevných a vysokých zdech, mohutných valech a hlubokých příkopech. Tak tomu bylo i u obyvatel kamenného města Tugador

Schopnosti obranné: Všechny zdi přicházejí do hry s žetonem +0/+1, mohou blokovat Shadow a získávají vlastnost Shroud.

Schopnosti útočné: Všechny bytosti ztrácejí „trample“, „flanking“, „haste“ a „double strike“.

 

Dewian - bažiny a močály postavily toto město stínů a děsů. Je těžké se k němu vůbec dostat.

Schopnosti obranné: U bytostí nelze používat schopností, které vyžadují  jakoukoliv aktivační cenu.

Schopnosti útočné: Všechny černé bytosti mají v boji bonus +1/+0, bílé postih –1/-0.

 

Kanaan - čest a sláva, chrabrost a čistý štít - několik ctností rytířů z Kanaanu. To je to bílé město víry.

Schopnosti obranné: Všechny bílé bytosti jdou do hry s žetonem +1/+1.

Schopnosti útočné: Všichni bytosti typu „knight“ mají v boji bonus +1/+1.

 

Maia - zeleň hvozdu kryje střechy domů a z každé ulice či uličky čiší život.

Schopnosti obranné:  Za 2 libovolné many zaplacené na konci kola obdrží hráč 1 život. Tuto manu nelze využít na nic jiného.

Schopnosti útočné: zelené a červené zdroje zranění způsobí o 1 zranění navíc.

 

Onyxová věž

Mezi mraky nad Xarou tiše pluje ostrov, v jehož středu stojí Onyxová věž. Říká se o ní, že je dvojčetem věže, která se kdysi propadla do hlubin Xary. Okolo věže se rozprostírají travnaté pláně zlatě zářící v zapadajícím slunci. Právě zde se nacházejí Citadely všech aktivních hráčů a ruiny Citadel hráčů již neaktivních. Právě odtud dobývají a ovládají hráči města Xary. Plující ostrov je vždy označován jako „Onyxová věž“. Pro boje o Citadely tedy platí pravidla Onyxové věže: 60 karet/k barev – karta stejného názvu v balíku pouze jednou (vyjma základních zemí).

 

Každý registrovaný hráč má sídlo ve své Citadele.

Dobýt Citadelu nebývalo nikdy jednoduché a ani ostatní hráči to s ní nebudou mít jednodušší. Citadela má totiž několik zvláštních schopností.

 

Schopnost Citadely: - Citadela nemá schopnosti jiných měst.   

Všechny bytosti obránce citadely přicházejí do hry s jedním žetonem (counter) +0/+1. Planeswalkeři obránce přicházejí do hry s jedním žetonem loajality navíc.

Po zaplacení 2 man během upkeepu obráncova kola za každou bytost, která má být tímto efektem zasažena, mohou jeho " zaplacené" bránící bytosti blokovat létající bytosti do začátku dalšího upkeepu tohoto hráče.

Za každou bytost nebo token, které obránce obětuje, obdrží jedna jeho bytost schopnost „banding“ do konce kola.

 

Putovní síla 

Po propadnutí věže pod zem se občas stává, že místy část její síly vyvěrá na povrch, aby se toto zřídlo za čas ztratilo a jiné kdesi objevilo. Tato část je obsazena jedním boosterem MtG tj. 15ti kartami. Na začátku každého měsíce se vylosuje jedna karta z tohoto boosteru a jedno město z kontinentu Xara. Tato karta bude měsíc přiřazena k tomuto městu ( tajně) a pokud někdo město obsadí, tuto kartu získá jako výhru. Bez ohledu na to, jak rychle, pomalu či zda vůbec došlo k objevení této putovní karty se nemění interval losování.

Tuto kartu si výherce ponechá jednou pro vždy.

 

Zdroje magické síly.   

Každý kraj může být vzhledem ke své charakteristice zdrojem určitého druhu many, respektive v každém kraji lze jednu barvu many získat snadněji a ve větším množství než manu ostatní. Proto každý hráč, bojující o město v nějakém kraji si může přidat ke svému hracímu balíku navíc ještě jednu zem produkující určitou barvu podle kraje, v kterém se bojuje. Tuto skutečnost musí oznámit ostatním hráčům. Nemusí však udávat, o jakou zem se jedná. Tato zem může mít i jiné schopnosti. Nesmí však mít možnost produkovat manu jiné barvy, než jakou si jednu hráč zvolil.

 

Kraje a barvy many:

Dendor - červená

Valor - zelená

Arkabat - modrá

Zelurie - bílá

Tussand - černá

 

 

Turnaje   

Turnaj pořádá vždy minimálně jeden z registrovaných hráčů. Aby byl turnaj hratelný, musí být včas oznámen Tawrixu a všem registrovaným hráčům například na Portálu. Turnaje se musí zúčastnit včetně hrajícího organizátora minimálně tři další hráči. Hrací balík každého z turnajových hráčů může obsahovat libovolný počet barev od dvou do pěti. Počet karet na turnaj vyhlašuje pořadatel turnaje. Během turnaje může hráč použít pouze maximálně dva své sestavené hrací balíky a patnáct dodatkových karet, které může mezi hrami libovolně ve svých balících měnit. Dodatkové karty musí mít připravené před turnajem a od začátku turnaje je nelze měnit za jiné než ze svého (svých) hracího balíku, který používá. Karty z původních hracích balíků nelze umístit mezi dodatkové (dávají se bokem) a nelze měnit karty z hracích balíků mezi sebou.

Žádné povinné turnajové sestavy nejsou nařízeny, ale může je nařídit organizátor turnaje.

 

Organizátor je povinen všem oznámit:

1) termín, čas, místo turnaje a počet karet v herním balíku

2) všechny turnajové sestavy, které se budou hrát

3) povinné sestavy, které se budou hrát

4) případný startovní poplatek, pokud nějaký bude

 

 

 

 

 

Nabídka možných turnajových sestav            (samozřejmě to je na organizátorech turnaje)

každý s každým

týmy proti sobě dva až tříčlenné

systém postupu z více skupin ( při velkém počtu hráčů)

systémy dle pravidel Magic the Gathering

 

Turnajové body za hry:

 výhra - 3 body

 remíza -  2 body

 prohra - 1 bodů

 

Celkové herní bodování na konci turnaje:

O vítězi turnaje a pořadí rozhodne hodnota turnajových bojových schopností (BS) dána součtem turnajových bodů postavy děleným počtem her, kterých se postava účastnila. Hrají-li týmy proti sobě, získá body za hru každý člen týmu. Např. výhra dvoučlenného týmu v jedné hře znamená 3 body pro každého člena tohoto týmu. Hraje-li se kolečko, boduje se následovně: Vítěz 3 body, druhý, který odpadl předposlední 2 body, kdo odpadl před předposledním 1 bod, všichni ostatní 0 bodů.

Cenu pro vítěze zajišťuje vedení turnaje a může k ní být přidána putovní karta, která nebyla objevena v minulém měsíci viz bod Putovní síla. Jako výhra pro vítěze nesmí být určeno město ani finanční částka.

 

Konkurence hráčů na turnaji je veliká a zisk bodů rovněž vyšší. V čem je tedy turnaj výhodnější, než normální sada? Za turnaj si zapíšete body získané podle pravidla uvedeného v předchozí části, ale je vám připsána pouze jedna hra. Tím daleko více vzroste čarodějova hodnota BS.

 

 

 

 

 

 

Tento herní systém je věnován všem amatérským hráčům karetní hry Magic the Gathering, kteří se scházejí po večerech a nocích, aby se dobře pobavili a prohloubili své kombinační, strategické a další schopnosti."

                                                                                                               Tawrix

 

" A Johanovi, který mezi nás kdysi tuto karetní hru přinesl."

                                                                                                               Světlušák